GEC EWE Hymn

GEC Ewe Hymn 437

Stanza 1
Le dziƒodzidzɔ gbãgo me,
Woava nyi wò, luʋɔ,
Tso nàɖo ta dzi!
Nàdzo kaba, abe hɔ̃ ‘ne!
Yesu ƒ’a-si
Ʋu gblotigbo la xoxo.

Stanza 2
Mina mayi, mina makpe
Ha kɔkɔe ma, si kpe
Ta le alẽvi
Ƒe fiazikpui ŋgɔ le subɔm ɖaa,
Le dzidzɔha
Dzim le ŋutifafa me!

Stanza 3
Yesu lɔlɔ̃tɔ, xɔ ʋunye
Ƒe kuɖɔ ɖɔ, eye
Na made aƒe,
Ðe ʋudzeƒe kpoo dedie me,
‘Fi si xaxa
Kple veve megale o!

Stanza 4
Wò koe ate ŋu akplɔ mí
Yi ‘fi si nuxaxa
Atrɔ zu dzidzɔ
Àkplɔ mí to ku ƒ’a-gbo me
Abe drɔ̃e ‘ne,
Ahaɖe mí zi ɖeka.

Stanza 5
Wòe xe mía nu vɔ̃ ƒe fe la;
Azɔ vɔvɔ̃ nabu
Viĩ tso mía gbɔ keŋ!
Ku, afi ka wò ti la le?
Yesu lafɔ
Mí ɖe tsitre dzidzɔtɔe!

Stanza 6
Yesu, matsɔ lɔlɔ̃ kɔkɔe
Akafu wò l’a-fi
Sia kpl’a-fi ma hã!
Wòe tsɔ ɖokuiwò kem, bene
Makpɔ agbe!
Xɔla, xɔm ɖe gbɔwò ɖaa!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here