GEC EWE Hymn

GEC Ewe Hymn 393

Stanza 1
Ðo to,luʋɔ, dziƒoha le ɖiɖim ɖa,
Ðe anyigba kple ƒuta gbadzaa dzi;
Ale ke woƒe nyateƒe vivina,
Esi nu vɔ̃ maganɔ anyi o!
Dziƒohawo midzi miaƒe ŋudzɔha,
Midzi dziƒoha viviwo na mí,
Va se ɖe ŋdi natsi zã hũɖeɖe nu,
Eye míage ɖe lɔlɔ̃ mavɔ ƒe!

Stanza 2
Yesu ƒe gbe ɖi l’a-nyigba kple ƒu dzi,
l’a-dzɔge ke abe fiẽga ene;
Esi luʋɔ dahewo ɣla wo ɖokui,
Alẽkplɔla nyui, yɔ wo gbɔwo!
Dziƒohawo midzi miaƒe ŋudzɔha,
Midzi dziƒoha viviwo na mí,
Va se ɖe ŋdi natsi zã hũɖeɖe nu,
Eye miage lɔlɔ̃ mavɔ ƒe!

Stanza 3
Na míyi ŋgɔ, ‘labe wogale ha dzim
Va, luʋɔ gbɔdzɔ, Yesu le yɔwòm;
To tsizi me, egagbugbɔ ɖi nyui be,
Nyanyuiha akplɔ mi ada aƒee!
Dziƒohawo midzi miaƒe ŋudzɔha,
Midzi dziƒoha viviwo na mí,
Va se ɖe ŋdi natsi zã hũɖeɖe nu,
Eye miage lɔlɔ̃ mavɔ ƒe!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here