GEC EWE Hymn

GEC Ewe Hymn 272

Stanza 1
Nu vɔ̃ wɔla dze nunya!
Beble yɔ xexeame fũ.
Trɔ, mègawɔ kuvia o,
Nàdro wò nu vɔ̃ gba ɖi.

Stanza 2
Di amenuveve bla,
Zi ale si woʋu ʋɔa!
Mègahe ɖe megbe o,
Egbe nàɖe wò luʋɔ!

Stanza 3
Nu vɔ̃ wɔla, trɔ va ‘ƒe,
Mègaɖe ŋu ɖi sã o!
Va Fofowò gbɔ egbe,
Etsɔ menye tɔwò o!

Stanza 4
Mègahe ɖe megbe o,
Xɔ amenuveve la;
Ð’a-bla, nàɖe wò luʋɔ,
Be nàgabu ɖikaa o!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here