GEC EWE Hymn

Stanza 1
Kafukafu kpl’a-kpedada
Míetsɔ vɛ na wò Yehowa.
Wò Mawu, si ƒe ŋkɔ ɖi hoo la,
Mía ‘kpedada nadze ŋuwò!
Mía luʋɔ le ha dzim na wò,
Míadzi ha akafu wò ŋkɔ.
Míado wò lɔlɔ̃ gã ɖe dzi,
Si ƒoa míaƒe sidzedze ta la.
I: Haleluya! :I

Stanza 2
Mía Tɔ Mawu, míekafu wò!
Wòe wɔ mí ‘ye nèdzra mí ɖo.
Wòe tsɔa wò abɔ xɔna na mí;
Èlɔa mí, kpɔa mía nublanui,
Wɔa nyui na mí le mía ‘gbe me,
Eye nèkplɔa mí ɖoa ta dzi
Toa dzidzɔ kple fukpekpe me;
Wòe nye mía Fofo, si yra mí ɖaa.
I: Haleluya! :I

Stanza 3
Kafukafu kpl’a-kpedada
Míana wò Via, si tso dziƒo,
Va mía gbɔ xɔxɔdɔ la wɔ ge,
Be nàɖe mí tso nu vɔ̃ me.
Wò ku la zu míaƒe agbe,
Wò dziɖuɖu la ɖu vɔ̃ dzi,
Wò agbe la na dzidzɔ mí,
Wò nya le nyia mí, doa ŋusẽ mí.
I: Haleluya! :I

Stanza 4
Kafukafu kpl’a-kpedada
Míana wò Gbɔgbɔ Kɔkɔe la.
Wòe tso Fofo la gbɔ va mía gbɔ,
Be nàva nɔ míaƒe dzi me.
Akɔfala nyui nɔ mía gbɔ,
Be wò ŋusẽ nayɔ mí fũ.
Wò ŋ’tɔ de mía dzi gbe sia gbe.
Míakafu wò ɖase ku me ke.
I: Haleluya! :I

Stanza 5
Kafukafu kpl’a-kpedada
Míana Tɔ, Via kple Gbɔgbɔ la!
Du sia du kpl’a-nyigbawo katã
Woakafu wò ŋkɔ kɔkɔe la.
Wò Yehowa, míaƒe Mawu,
Nàyra wò dukɔ, si vɔ̃a wò.
Yehowa, wò ŋkɔ kɔkɔe la
Naxɔ bubu kpl’a-kpedada ɖaa
I: Haleluya! :I

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here